Jogi nyilatkozat


Szerzői jogok

Copyright 2012 Martin Braun (a továbbiakban „Braun”)

Jelen honlapon található minden tartalom (szöveg, kép, grafika, letölthető állomány, grafikai tervezés, elrendezés stb.) szerzői jogi- és iparjogi védelmet élvez. Ez a jogvédelem alkalmazandó a honlaphoz kapcsolódó adatbázisokra is. Jelen honlapon található bármely tartalom csak az Interneten keresztül használható fel, a vonatkozó és alkalmazandó rendelkezések betartásával. Jelen honlapon található bármely tartalom harmadik személy vagy felhasználó részére semmilyen formában nem használható, nem sokszorosítható, nem terjeszthető, nem adható át, nem használható fel újra, nem menthető,nem módosítható, vagy egyéb módon nem tehető hozzáférhetővé a vonatkozó jogi korlátokon túl, kivéve a szerzői jogi szabályokban biztosított kivételek illetve a Martin Braun Kft. előzetes írásos jóváhagyása nélkül. Jelen honlap harmadik felet , érvényes szerzői- és egyéb jogvédelmet élvező anyagokat tartalmazhat, ezek esetében jogvédelem ezen harmadik személyeket illeti meg.


Kereskedelmi márkák, védjegyek, termék-nyilatkozatok, cégemblémák (logo-k)

A honlapon található kereskedelmi márkajelek, védjegyek, termék-nyilatkozatok, cégemblémák (logo-k) és ábrák a védjegyjogi és egyéb törvényi védelem alapján a Braun vállalatcsoportot, a leányvállalatokat,  és ahol megjelölésre kerül, harmadik személyeket illeti meg. Ennek értelmében ezeket – függetlenül a tervezett felhasználás módjától – jelen honlap látogatói saját céljaikra nem használhatják fel.

 
Felelősség-vállalás

A honlap tartalmának összeállítása az állandó bővítés és frissítés során elvárható figyelemmel és körültekintéssel történt. Ennek ellenére jelen honlappal szemben a tökéletes pontosság, teljesség és időszerűség nem elvárás. A Martin Braun Kft. a honlapon található valamennyi információt garanciavállalás, kifejezett vagy hallgatólagos kötelezettség- és felelősségvállalás nélkül teszi közzé. Jelen honlap és annak bármely tartalmi elemének felhasználásával okozott közvetlen vagy közvetett károkért a Martin Braun Kft. a felelősséget kizárja, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkat. A felelősségkorlátozás nem terjed ki az életben, a testi épségben vagy az egészségben okozott kárért való felelősségre.


Más honlapokra mutató kapcsolatok (link)

A Martin Braun Kft. honlapja más üzemeltető által karbantartott honlapokra mutató kapcsolatokat (link) tartalmazhat. A Martin Braun Kft. a nem általa üzemeltett és karbantartott honlapok tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. 


Adatvédelem

A Braun vállalatcsoport tiszteletben tartja a felhasználók magán- és személyes szféráját. Az Ön személyes adatainak védelme (név, cím, telefonszám, e-mail cím) különösen fontos számunkra, ezért a mindenkor hatályos jogi szabályozásnak megfelelően kezeljük adatait. 


Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása

Az Ön jóváhagyása nélkül a honlapon semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk. Az Ön kizárólagos döntése, hogy személyes adatait meg kívánja-e velünk osztani pl. kérdőív, feliratkozás, nyereménysorsolás stb. keretében. A részünkre megadott személyes adatokat kérdéseinek megválaszolására, az Ön által kért információ vagy hozzáférés biztosítására vagy ajánlattételre használjuk. Ügyfélkapcsolati munkánk erősítéséhez (szakmai igényeinek jobban meg tudjunk felelni, termékeinket az elvárásainak megfelelően fejleszthessük vagy aktuális ajánlatainkról értesíthessük) szükség lehet az Ön által megadott adatok tárolására, feldolgozására és vállaltcsoportunk más tagjaival történő megosztására. Ilyen esetekben az Ön adatait csak a szükséges mértékű ügyfél adminisztráció, termékkutatás vagy marketing céljaira használjuk fel. Természetesen tiszteletben tartjuk azt a döntését is, hogy ha személyes adatait nem kívánja velünk ügyfélkapcsolati céljainkra megosztani. Kérjük, hogy ebben az esetben döntéséről elektronikus vagy postai úton értesítsen bennünket.

Általánosan vállalt kötelezettségünk, hogy személyes adatait harmadik fél részére kereskedelmi forgalomba nem hozzuk és semmilyen egyéb más módon sem hozzuk nyilvánosságra. Az Ön magán- és személyes szférájának védelme munkatársaink és a velünk kapcsolatban álló ügynökségek számára is kötelező érvényű. 

Jelen honlap technikai üzemeltetése során különboző műszaki és szervezeti megoldásokat alkalmazunk adatainak szándékos vagy véletlen manipulációja, harmadik fél jogosulatlan hozzáférése, adatvesztés, adatsérülés és adatmódosulás megelőzése érdekében. A technikai fejlődést figyelembe véve védelmi megoldásainkat folyamatosan optimalizáljuk. 


Automatikusan gyűjtött, nem személyes adatok

Jelen honlap használata során regisztráció nélkül, automatikusan is sor kerülhet nem személyes adatok gyűjtésére. Az így gyűjtött adat nem társítható a felhasználókhoz (pl. az alkalmazott Internet böngésző, a látogatások száma, a honlapon eltöltött idő, a felkeresett oldalak, kiinduló oldal domain neve) és kizárólag a honlapunk felhasználók számára vonzóbbá tételehez és ügyfeleink igényeinek hatékonyabb kiszolgálása érdekében használjuk fel.


Az Ön számítógépén automatikusan tárolt információ („Cookie” vagy „HTTP-süti”)

Ha belép honlapunkra, számítógépe „cookie” (HTTP-süti) formájában nem személyes adatot tárolhat – ennek előnye, hogy a következő belépés során alkalmazását (személyes adatai nélkül) rendszerünk automatikusan felismeri és honlapunkat az Ön preferenciái alapján a felhasználóbarát működés érdekében az Önéhez igazítja. Ha ennek az adatnak a tárolását nem kívánja, akkor Internet-böngészőjét úgy állítsa be, hogy a „cookie”-k telepítését rendszere ne engedélyezze, a már telepítetteket törölje, illetev figyelmeztetést küldjön cookie-k tárolása előtt.


A gyerekek védelme

A Braun vállalatcsoport különösen fontosnak tartja a szülők és a gyermekek felügyeletével foglalkozók figyelmét felhívni a gyerekek biztonságos és felelősségteljes  Internet-felhasználására. A  Braun vállalatcsoport kifejezetten kéri a szülőket és gondviselőket, hogy a biztonságos és felelős személyes adatkezelésre neveljék a gyermekeket. Fel kell hívni a gyerekek figyelmét, hogy ne adjanak meg honlapunkon személyes adatokat. A Braun vállalatcsoport gyerekektől semmilyen módon nem kér és nem dolgoz fel adatokat. 


A tájékoztatás joga, kérdések és észrevételek

Ha a honlapunkkal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele van, ha az Önről rendelkezésünkre álló személyes adatokat kívánja megtekinteni vagy frissíteni, bármikor szívesen állunk rendelkezésére. Kérjük, hogy igényét elektronikus úton (info@martinbraun.hu) vagy postán jelezze.